Økonomi

Definisjon: Økonomidimensjonen under bærekraftig utvikling dreier seg om å sikre økonomisk stabilitet for mennesker i samfunnet.

Som følge av utbyggingen, har Kvikne fått en del ting, som for eksempel arbeidsplasser og nye bygg. Noen av disse er/var:

 

Tilskudd til jordbruksveger

Senkning av Orkla ved Botnan

Anleggsveger

Kvikne fjellhotell

Svømmehall

Lysløype

Olsbakk service-senter

Kvikne hjemmebakeri

Skårsmoen og Enget's maskindrift A/S

Nordform Kvikne A/S

Fellessetring

Ulset S-lag

Støen lydstudio

Haugan boligfelt

Boligfelt Ulset

Kvikne helsesenter

Kvikne kommunale vannverk

Yset renseanlegg og avløpssystem

Bibliotek

Knusing av tunnelmasse

Lokaler for førstehjelp og legekontor

Kraftforsyning i Kvikne

Økt vassføring i Orkla i lavvannsperioder i Kvikne

Samfunnshus

Tilskudd til lokalanlegg

Førstehjelp

Prioritering av lokal industri

Kloakkanlegg til arbeidsbrakker

Kvikne industribygg

Skihytter

Skitrekk

Sikring av trafikkforhold

 

Flere av disse har blitt opphørt eller flyttet til Tynset.

Kilde

Strøm er helt nødvendig, og derfor kan kraftutbygging skape flere arbeidsplasser og penger. Krafta fra Innerdalen gir Tynset kommune rundt 20 millioner kroner årlig. I 2015 ble det bråk da Tynset kommune vedtok å legge ned eldresenteret Enan. Kviknedølene opplevde dette som et ran, da Kvikne som sagt bidrar med rundt 20 millioner kroner til kommunen, og det kostet 8 millioner kroner å drifte Enan i 2014. Bygdefolket forventet også mer tilbake i form av arbeidsplasser, og nedlegging av Enan ville kostet 20 ansatte jobben. 14 beboere måtte også ha flyttet fra eldresenteret. I dag er det omtrent 7 årsverk på Enan, og de som bor der må være friskere og mer selvstendige enn tidligere. Kjøkkenet er nedlagt, men de får kjøpt middag til beboerne fra hotellet. Dette skaper ringvirkninger i Kvikne.

Kilde 1

Kilde 2

Enan trygdesenter. Foto: kvikne.no

Kvikne fjellhotell. Foto: kviknefjellhotell.no

På grunn av kraftutbyggingen ble det i kommunen opprettet et næringsfond. Det skulle gi støtte til næringsvirksomhet, som for eksempel nydyrking og småindustri. Strømkostnader i Kvikne ble også rabattert med 25% i avtale med utbygger. Denne blir reforhandlet med jevne mellomrom.

Kilde: Eystein Bekken