Sosiale forhold

Definisjon: Den sosiale dimensjonen under bærekraftig utvikling dreier seg om å legge til rette for å ha et anstendig liv. Fritidstilbud, jobb, utdanning, mat etc.

Før Innerdalen, som ble sett på som en perle, ble oppdemmet, brukte bygdefolket i Kvikne den vakre dalen til setring, jakt, sanking av bær, sopp, fiske og jordbruk. Den var med andre ord en del av næringsgrunnlaget for flere gårdsbruk, men ble stort sett bare brukt på sommeren. Dette er noe som er tapt for alltid, og har redusert næringsgrunnlaget for disse eiendommene. 

Kilde: Eystein Bekken

Innerdalen før kraftutbyggingen. Foto: Kåre Mjøen

Innerdalen etter kraftutbyggingen. Foto: Kåre Mjøen

Utbyggingen har skapt bedre veinett inn til fjellet. Dette har både fordeler og ulemper: Det blir enklere å komme seg inn til fjellet, men det blir også mer trafikk som forstyrrer dyrelivet og beitedyr. Når adkomsten til fjellet blir lettere generer det mer inntekt i form av fiskekort og veiavgift. Veinettet gjør også at de som ikke er så spreke likevel har mulighet til å komme seg opp på fjellet. 

Kraftutbyggingen resulterte ikke i mange arbeidsplasser direkte relatert til kraftverkene etter at utbyggingen var over. Det ble noen arbeidsplasser gjennom ringvirkningene i bygda, som for eksempel Hotellet og Enan. 

Kilde: Eystein Bekken