Historien rundt

De som sto bak konsesjonssøknaden var KVO (Kraftverkene i Orkla). KVO er en sammensluttning av Hedmark Kraftverk, Sør-Trøndelag Kraftselskap og Trondheim Elektrisitetsverk. Søknaden ble godkjent av Stortinget i mai 1978. Utbyggingen kostet 2737 kroner (1985), dette var 14% over det originale budsjettet.

Neddemmingen av blant annet 6500 dekar i Innerdalen forårsaket store protester fra både miljøorganisasjoner og lokalbefolkning.

En av motstandsgruppene var aksjonsgruppa for øvre Orkla ledet av Martha Neergaard. De laget en stor rapport om Innerdalen og fikk inn botanikere. I 1973 begynte de å prøve å nå frem med sitt budskap. Annemette og Arne Bekken med flere var meget aktive her. De klarte å få med seg flere organisasjoner, og etter en stund kom de i kontakt med flere politikere fra Stortinget. Noen av disse var Gro Harlem Brundtland, Reiulf Steen og Stein Ørnhøy. De traff egentlig politikere fra alle partier. Selv følte de at de nådde godt frem med sin sak, men på grunn av at Alta-saken foregikk på samme tid, tok det mye av oppmerksomheten og de nådde ikke så godt frem med argumentene sine likevel. Mange artikler fremstilte Innerdalen som et myrområde med dårlig jord. Disse ble ofte brukt for å argumentere for kraftutbygging i Innerdalen. Denne var vanskelig å komme seg forbi, og dette trigget motstandsgruppa fordi de visste noe helt annet.

Kilde 1: Kåre Mjøen

Kilde 2

4.-14. juli 1979 ble det arrangert "grønn aksjon" på Kvikne og i Innerdalen. Dette var et arrangement der det hver dag var et foredrag om et spesiellt tema relatert til miljøkampen. Det var foredragsholdere som for eksempel Arne Næss sr, Sigmund Kvaløy, Olav Gjærevold og andre både fra inn- og utland. I tillegg var det kurs i forskjellig håndverk. Målet med aksjonen var å sette fokus på problematikken ved neddemming av verdifulle natur- og landbruksareal.

Kilde: Kåre Mjøen

Foto: Kåre Mjøen

Bilde fra grønn aksjon 1979

Sommeren 1980 ble det ved demningen i Innerdalen gjennomført en demonstrasjon som hindret anleggsarbeidet. Det endte med at demonstrantene ble bært inn i buss fraktet bort.

Kilde: Prognose Innerdalen, 1981

Foto: Arbeids Rett

Foto: Arbeids Rett

Foto: Arbeids Rett