Min forside

10. Klasse på Kvikne skole har fått i oppgave å skrive om enten Innerdalen eller villreinstammene og Forollhogna nasjonalpark. Dette er en tverrfagelig oppgave som er aktuell i KRLE, samfunnsfag og naturfag. Oppgaven skal til slutt legges ut på en blogg. Jeg har valgt å skrive om Innerdalen og skal ta utgangspunkt i disse elementene:

- Historien rundt oppdemmingen.

- Hvordan påvirket dette menneskene, dyrelivet og naturen?

- Hvorfor ville de demme opp? Hvilke fordeler og ulemper var det?

De tre dimensjonene innenfor bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftig utvikling innebærer å utvikle samfunnet på en måte som ikke ødelegger for kommende generasjoner.

Disse punktene har jeg valgt fordi jeg synes historien om dette er viktig, og valg og etikk er et aktuelt tema som jeg interesserer meg for.

Foto: Jelena Safronova

Innerdalen ligger i Kvikne, Innlandet. Den er i dag en kunstig innsjø, som akkurat ved demningen grenser til Oppdal kommune, Trøndelag. Innerdalen er som sagt en kunstig innsjø, og har ikke alltid sett ut slik som på kartet. Her er et kart over hvordan Innerdalen så ut før oppdemmingen i 1981:

Bildekilde: Kåre Mjøen

Bildekilde: Kåre Mjøen